Často sa hádajú, sú rozídení aj na dlhšiu dobu a potom sa zase k sebe vracajú. Ubližujú si slovne, čo je ešte horšie, zašlo to už tak ďaleko, že on jej ubližuje dokonca aj fyzicky. Napíšte, prosím, či budú spolu, alebo je nádej, že sa rozídu.

Magda