O mieste posledného odpočinku Karla Gotta sa spočiatku trochu špekulovalo a do úvahy pripadalo viacero možností, okrem iných aj tá, že by ho pochovali do hrobky k jeho rodičom. Vdova Ivana pomerne skoro tieto reči uťala oznámením, že Maestro spočinie na cintoríne na Malvazinkách, ktorý je najbližšie k Betramke, kde žijú "jeho dievčatá".  Takto si to totiž želal samotný Karel. Keď prechádzal okolo cintorína Malvazinky, zvykol sa zmieniť o tom, že by tam chcel spočinúť, lebo je to blízko jeho domu a aby to aj jeho dievčatá mali blízko k nemu.

Čo Ivanu Gottovú zaskočilo?

Charlotte Ella Gottová, Ivana Gottová, Nelly Sophie Gottová
Charlotte Ella Gottová, Ivana Gottová, Nelly Sophie Gottová
Zdroj: Profimedia.sk