Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Spadli ste na zľadovatenom chodníku? Teraz vás už neodbijú! Od koho a ako žiadať bolestné?

29.01.2015 Casprezeny.sk

Pošmykli a zranili ste sa na zľadovatenom alebo neupravenom chodníku? Nedajte sa odbiť vetou, že majiteľovi nepatrí. Poradíme vám u koho sa domáhať odškodnenia.

Pri úraze na zľadovatenom chodníku môžete žiadať odškodné. 3 obrázky vo fotogalérii Pri úraze na zľadovatenom chodníku môžete žiadať odškodné.

Zranenie chodca na zasneženom či ľadovom chodníku môže totiž majiteľa domu stáť tisíce eur. A to aj, ak chodník nevlastní a jeho pozemok s ním iba hraničí! Povinnosť udržiavať priľahlé chodníky a ostatné prístupové plochy, ktoré patria k nehnuteľnosti, totiž jej vlastníkom, správcom či užívateľom vyplýva zo zákona o pozemných komunikáciách.

„Obce zvyčajne v zmysle tohto zákona vydali i Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upresňujú, že starať sa musíte aj o miestne komunikácie IV. triedy ako napr. cestičky pre chodcov, podchody a nadchody, lávky, samostatné chodníky či schody,“ vysvetľuje Janka Pracharová z OVB Allfinanz Slovensko.

Kto je zodpovedný?

Napriek vyššie vymenovaným zákonom a nariadeniam je to niekedy mätúce. „Zodpovedná totiž môže byť obec (magistrát alebo mestská časť), správca či správcovia miestnych komunikácií alebo vlastník susediacej nehnuteľnosti. Jedine pri zastávkach a nástupných ostrovčekoch je jednoznačne zodpovedný Dopravný podnik,“ radí J. Pracharová.

V bytovke sa o chodníky pri dome, ale aj všetky do vzdialenosti 22 metrov od hranice cesty v priečnom aj pozdĺžnom smere (spojovací chodník až po ďalšiu cestu, resp. úsek chodníka pozdĺž domu) musia starať vlastníci, resp. spoločenstvo vlastníkov bytov alebo poverený správca.

Čia cesta to je?

Čo ak je medzi hranicami dvoch susediacich nehnuteľností úsek, ktorý nehraničí ani s jednou nehnuteľnosťou? „Za čistenie sú zodpovední majitelia, správcovia a užívatelia oboch susedných nehnuteľností. Ak sa ako majiteľ bytu nechcete podieľať na tisícoch odškodného, zistite si, či má správca v rámci poistenia nehnuteľnosti bytového domu aj tzv. zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, ktorá kryje prípadné nároky poškodených v súvislosti s ľadom a snehom na chodníkoch a zo strechy,“ odporúča odborníčka.

Toto poistenie by ste mali zvážiť aj ako majitelia domu. „Obvykle sa nedá uzatvoriť samostatne. Ide o špeciálne pripoistenie, ktoré sa uzatvára k poisteniu nehnuteľnosti. Pri poistnej sume neodporúčam šetriť. Škody pri úrazoch sa hýbu skôr v tisíckach ako stovkách eur.“

Ako si uplatniť bolestné?

● Odfoťte si mobilom miesto úrazu a stav chodníka, prípadne urobte videozáznam. Pre získanie odškodnenia je dôležité mať čo najviac dôkazov, ktoré ukazujú, že majiteľ si nesplnil povinnosť.

● Oslovte svedkov, ktorí pád videli a zapíšte si na nich kontakty. Ich svedectvo sa vám môže zísť.

● Ak sa vám stal vážnejší úraz, pre istotu privolajte políciu. Ak totiž chodník nie je pod dohľadom kamerového systému, nemusí fotografia z vášho mobilu stačiť. Polícia a jej fotodokumentácia je nestranná a môže pomôcť. Policajti sú povinní na miesto nehody prísť.

● Navštívte lekára, aby vaše poranenia zdokumentoval. Ak máte úrazové poistenie, bude potrebné s lekárom vyplniť aj tlačivo Oznámenie o poistnej udalosti. Bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa totiž vyčísľujú podľa bodového ohodnotenia z lekárskeho posudku po skončení práceneschopnosti.

● Na mestskom úrade si zistite, kto nesie zodpovednosť za údržbu konkrétneho úseku. Písomne ho vyzvite na úhradu škody s upozornením, že ak tak neurobí, obrátite sa na súd. Sformulovanie výzvy môžete nechať aj na právnika.

● Ak na vašu výzvu nezareaguje, alebo vám škodu uhradiť odmietne, opäť ho informujte, že si škodu budete vymáhať na súde. Je tu i možnosť mimosúdneho vyrovnania cez mediátora. Náklady na mediáciu sú približne o  2/3 nižšie než náklady na súde. Pripojte však aj informáciu, že ak mimosúdne vyrovnanie odmietne, jednoznačne sa obrátite na súd.

● Nepomohla ani jedna z možností? Nájdite si advokáta a podajte žalobu.

Náš tip:

● Najjednoduchšia cesta je uplatniť si bolestné (čiže náhradu škody) z vlastného úrazového poistenia, pri ktorom si môžete vybrať riziká, za ktoré vám poisťovňa vyplatí kompenzáciu. Ak poistenie nemáte, musíte si vymáhať škodu od toho, kto bol za chodník zodpovedný.

● Poškodil vám sneh alebo ľad auto? Náhradu škody si môžete nárokovať z havarijnej poistky alebo od správcu/majiteľa budovy.

Povinnosti pri odpratávaní snehu/ľadu/blata

● Čo musíte odstraňovať: znečistenie (blato, kamene...), ľad, sneh.

● Čo je zakázané používať: všeobecne – škvara, popol a v ochranných pásmach národných parkov posypová soľ.

● Dokedy musíte odstrániť znečistenie: do 7. hod. ráno (prípadne opakovane, ak to poveternostné podmienky vyžadujú), konkrétny čas určuje vždy obec vo svojich Všeobecne záväzných nariadeniach.

● Dokedy musí byť zabezpečená schodnosť: minimálne do 21. hod.

● Plocha, ktorú čistíte: celá šírka chodníka, resp. minimálne pás 1,5 metra hraničiaci s nehnuteľnosťou.

● Čo hrozí za nesplnenú povinnosť: pokuta (výšku si určuje každá obec samostatne).

Tlačiť Diskusia (10)