Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Zabudnuté choroby sa vracajú: Aké nebezpečenstvo vám hrozí? Toto by ste mali vedieť!

22.02.2015 Monika Chybová

Nevnímali sme ich, no to neznamená, že tu neboli. Ochorenia ako čierny kašeľ, tuberkulóza či žltačka sa v poslednom čase skloňovali viac.

Čo by ste o zabudnutých chorobách mali vedieť? 4 obrázky vo fotogalérii Zdroj: Shutterstock, RCA Čo by ste o zabudnutých chorobách mali vedieť?

ČIERNY KAŠEĽ (Pertussis)

● Čo to je:

„Vysoko nákazlivé akútne respiračné ochorenie so záchvatmi kašľa, ktoré často končia vracaním, dochádza až k zástave dýchania. Medzi závažné komplikácie patrí zápal pľúc a zápal mozgu, najťažší priebeh býva u detí v prvých rokoch života – väčšinou vyžaduje hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ vysvetľuje MUDr. Jarmila Pertinačová, epidemiologička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

● Prečo je nebezpečný:

Lebo u adolescentov a dospelých, ktorí boli v detstve očkovaní, má mierny alebo atypický priebeh. „Títo pacienti obyčajne vyhľadajú lekára až po 2-3 týždňoch, nedostanú potrebnú liečbu včas a nevedomky šíria ochorenie. Po kontakte s chorým sa nakazí 50 až 80 % vnímavých osôb.“

● Koho postihuje:

V minulosti novorodencov a malé deti, od roku 2008 najmä adolescentov (vek 15 – 19) a dospelých. Neboli preočkovávaní a protilátky získané v detstve postupne klesajú.

● Ako sa prenáša:

Obvykle z človeka na človeka vdychovaním vzduchu s baktériami chorého. Infikovaná osoba je najinfekčnejšia v prvých 2 týždňoch.

● Počet ochorení:

„Od roku 2008 sa ich počet zvyšoval. Minulý rok bolo na Slovensku hlásených 1 123 ochorení a od začiatku roka 2015 ich k 21. januáru do Epidemiologického informačného systému infekčných ochorení (EPIS) nahlásili 15,“ uvádza Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.

● Inkubačný čas: 6 – 21 dní

● Fázy ochorenia:

inkubačná – 6 až 21 dní

typické prejavy zápalu horných dýchacích ciest – až 15 dní

úporný dávivý kašeľ – až 6 týždňov

rekonvalescenčná – až 6 týždňov

● Prevencia:

Očkovanie tromi dávkami v 1. roku života, preočkovanie v 6. a 13. roku. „V dospelosti nie je povinné, ale sa odporúča súčasne s preočkovaním proti tetanu a záškrtu každých 10 až 15 rokov od posledného očkovania,“ radí epidemiologička. Lenka Skalická odporúča aj vyhýbať sa kontaktu s chorými, preľudneným priestorom, časté umývanie rúk a časté vetranie.

● Liečba:

Antibiotikami. Znižujú výskyt komplikácií po ochorení. Dôležité je nasadiť ich včas. Súčasťou liečby je tlmenie príznakov, najmä kašľa. Zväčša stačí domáca izolácia a dezinfekcia hračiek, nábytku a bielizne.

● Vedeli ste, že...

… pravidelné očkovanie proti čiernemu kašľu zaviedli v roku 1958 a preočkovanie 13-ročných v roku 2010, kedy bolo hlásených až 1 379 ochorení?


TUBERKULÓZA

● Čo to je:

Infekčné ochorenie, ktoré postihuje hlavne pľúca, no môže postihnúť ktorýkoľvek orgán.

● Prečo je nebezpečná:

Lebo nakazený nemá žiadne príznaky. Ak niekto ochorie, môže mať niekoľko týždňov trvajúci kašeľ, pocit neustálej únavy, chudne, stratí chuť do jedla, zvýšené teploty, vykašliavanie krvi, nočné potenie, ktoré však môžu signalizovať aj iné ochorenia.

● Prevencia:

Aktívne vyhľadávanie chorých.

● Ako sa prenáša:

Vzduchom, najčastejšie v uzavretom priestore. Ak má pacient tuberkulózu dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom aj rozprávaním. Ktokoľvek zárodky vdýchne, môže sa nakaziť, čo však ešte neznamená, že aj ochorie. Nakaziť sa nie je ľahké. Zvyčajne je potrebné byť dostatočne dlho v blízkom kontakte s chorým.

K základným metódam vyšetrenia patrí tuberkulínová skúška a röntgen. 4 obrázky vo fotogalérii Zdroj: Shutterstock, RCA K základným metódam vyšetrenia patrí tuberkulínová skúška a röntgen.

● Koho postihuje:

Podľa údajov zo stránky Národného ústavu TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy najmä ľudí s oslabeným imunitným systémom a chorobami ako cukrovka, zaprášenie pľúc – silikóza, pacientov dlhodobo liečených kortikoidmi, podvyživené osoby, alkoholikov, narkomanov aj zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s tuberkulózou.

● Počet ochorení:

„V roku 2013 bolo do Národného registra TBC nahlásených 401 prípadov tuberkulózy, čo je oproti roku 2012 vzostup o 16,2 %. Počet novozistených prípadov bol 341,“ vymenúva L. Skalická údaje z Národného ústavu TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy. Napriek číslam má podľa jej slov výskyt TBC u nás dlhodobo klesajúci trend.

● Liečba:

Je viacmesačná záležitosť a vyžaduje zdravotnícky dohľad pri podávaní liekov. Stáva sa, že pacient, ktorý sa po pár týždňoch cíti lepšie, má nutkanie prestať brať lieky.

● Fázy liečby:

◗ Prvá – je veľmi intenzívna a spočíva v podávaní niekedy až 5 liekov. Takmer vždy sa vykonáva na lôžkových oddeleniach alebo v liečebných ústavoch.

◗ Druhá – podávajú sa 2 – 3 lieky. Spravidla sa uskutočňuje doma a pod dohľadom odbornej ambulancie.

● Vedeli ste, že...

… povinné očkovanie sa skončilo 31. decembra 2011?

… aj očkovaný človek môže ochorieť na TBC, ale priebeh choroby býva menej závažný?

… ak sa človek nakazí, ešte to neznamená, že na TBC aj ochorie?


ŽLTAČKA (hepatitída typu A)

● Čo to je:

Vírusové ochorenie, ktoré sa volá aj choroba špinavých rúk. U detí má ľahší priebeh ako u dospelých.

● Prečo je nebezpečná:

Lebo prvé príznaky môžu pripomínať chrípku – únava, teploty, bolesti svalov. Po pár dňoch sa objavia tráviace ťažkosti (vracanie, bolesti v hornej časti brucha, nechuť k jedlu). Neskôr sa môže objaviť tmavý moč, svetlá stolica a žlté sfarbenie kože a očných bielok.

● Koho postihuje:

Najmä deti predškolského a školského veku.

● Ako sa prenáša:

V podmienkach zhoršenej hygieny. Infikovaná osoba vylučuje vírus do vonkajšieho prostredia.

● Počet ochorení:

„Od roku 2009 do 2013 malo u nás ochorenie klesajúci trend. V roku 2014 sa však jeho výskyt oproti roku 2013 viac než strojnásobil,“ uvádza L. Skalická.

● Inkubačný čas: 14 – 50 dní

● Prevencia:

Očkovanie. „Najúčinnejšou prevenciou šírenia zase dôkladné umývanie rúk pod tečúcou vodou s použitím mydla po každom použití sociálnych zariadení, pred jedlom alebo fajčením a používanie zdravotne vyhovujúcej pitnej vody,“ odporúča hovorkyňa ÚVZ.

Žltačka postihuje najmä deti predškolského a školského veku. 4 obrázky vo fotogalérii Zdroj: Shutterstock Žltačka postihuje najmä deti predškolského a školského veku.

● Liečba:

Vyžaduje si minimálne 14-dňovú hospitalizáciu na infekčnom oddelení a následnú dlhodobú rekonvalescenciu.

● Prenos žltačky:

◗ Priamo – podaním ruky, kolektívne zariadenia.

◗ Nepriamo – znečistenými predmetmi (kľučky na dverách, klávesnica počítača, telefón, tyč v dopravnom prostriedku, spoločné hračky), spoločné WC.

◗ Prehltnutím – znečistených potravín a vody, spoločná desiata, pitie z jednej fľaše, pohára.

● Vedeli ste, že...

… celosvetovo ochorie ročne asi 1,5 milióna ľudí na žltačku typu A?

… liečba žltačky je zatiaľ len podporná a zmierňuje príznaky (diéta a predpísaný režim)?


Povinné očkovanie

Deti:

› tetanus › záškrt › čierny kašeľ › detská obrna › Haemophilus influenzae typu B › osýpky › mumps › rubeola › vírusová hepatitída typu B › pneumokokové ochorenia

Dospelí:

› záškrt › tetanus


Odporúčané očkovanie

Deti:

› rotavírusy › tuberkulóza › ovčie kiahne › vírusová hepatitída typu A › meningokokové ochorenia › kliešťová encefalitída › chrípka › HPV

Aj očkovaný človek môže ochorieť na TBC. 4 obrázky vo fotogalérii Zdroj: Shutterstock, RCA Aj očkovaný človek môže ochorieť na TBC.

Dospelí:

› tuberkulóza › vírusová hepatitída typu A › meningokokové ochorenia › pneumokokové ochorenia › čierny kašeľ › kliešťová encefalitída › ovčie kiahne › chrípka › HPV


Čo je dobré vedieť

Ktoré detské ochorenia majú ťažší priebeh v dospelosti?

– Väčšina infekčných chorôb, ktoré sme neprekonali v detstve. Komplikovaný priebeh majú osýpky, čierny kašeľ i zápal príušných žliaz. Je to individuálne.

Prečo má tieto choroby čoraz viac dospelých?

– Lebo sú u nich vo všeobecnosti očkovacie látky príliš nízke. Každý druhý človek vôbec nevie, či a proti čomu je očkovaný a preočkovaný.

Aký je to ťažký priebeh?

– Vírus spôsobujúci osýpky môže v mozgu vyvolať zápal, encefalitídu. Častými komplikáciami sú zápal pľúc a stredného ucha. Následkom čierneho kašľa nie je len dlhodobý kašeľ, ale môže dôjsť aj k zápalu pľúc i zlomenine rebier. Zápal príušných žliaz môže u tretiny mužov spôsobiť neplodnosť.

Tlačiť Diskusia
Focus Media