Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Exmanžel už 3 mesiace neposlal na dcéru ani euro: Ako postupovať, ak prestal platiť alimenty?

11.10.2015 Monika Chybová

Bývalý manžel spočiatku výživné zodpovedne platil, ale po pár mesiacoch začali peniaze meškávať. Teraz jej už tri mesiace neposlal ani euro. Čo mám robiť?

Ako presvedčiť dieťa? 3 obrázky vo fotogalérii Ako presvedčiť dieťa?

Radí vám súdna exekútorka JUDr. Anetta Demešová:

Peňažný nárok voči neplatičovi výživného, či už otca alebo matky, má dieťa. V exekučnom konaní je ono oprávnenou osobou. Rodič, ktorý sa oň stará, len zastupuje jeho záujmy. „Ak si teda váš expartner neplní svoju povinnosť, môžete ktorémukoľvek súdnemu exekútorovi podľa vášho výberu podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh pri vymáhaní výživného je pritom oslobodený od poplatku,“ radí Anetta Demešová, súdna exekútorka z Vrábeľ.

JUDr. Anetta Demešová 3 obrázky vo fotogalérii JUDr. Anetta Demešová

Dôležitá je presnosť

Keďže sa výživné platí mesačne vopred, návrh na vykonanie exekúcie môžete podať už po zameškaní jednej splátky, alebo kedykoľvek podľa vlastného zváženia. Zákon nestanovuje minimálnu sumu, ktorá by bola potrebná na podanie takéhoto návrhu.

Aby konanie prebehlo rýchlo, snažte sa v návrhu aj v zápisnici uviesť:

◗ sumu mesačného výživného

◗ presnú výšku zameškaného výživného, nevyplateného do času podania návrhu na vykonanie exekúcie. „Správne určenie výšky vymáhanej sumy aj jej dokladovanie výrazne skracuje celé konanie a veľmi to pomôže aj súdnemu exekútorovi.“

Čo potrebuje exekútor

O neplatičovi výživného si dokáže zistiť všetky informácie z registrov, pomôže však, ak mu ako navrhovateľka (oprávnená) poskytnete aj ďalšie informácie, ktoré sa v registroch nenachádzajú. Napríklad kde má aktuálne bydlisko.

Právo na výživné sa nepremlčuje. 3 obrázky vo fotogalérii Právo na výživné sa nepremlčuje.

Kedy prídu peniaze

To je rôzne. „Prvé plnenie povinného môžete mať aj za mesiac od podania návrhu na vykonanie exekúcie. Ak ho váš expartner nebude odďaľovať podávaním námietok. Až do rozhodnutia o nich mu totiž súdny exekútor nemôže zraziť peniaze z účtu a ani zo mzdy. Prostriedky sa deponujú u zamestnávateľa alebo v banke,“ upozorňuje A. Demešová.

Pozor na vodičák

Vymáhanie výživného je špecifické konanie. Medzi stranami často prebieha veľa nepríjemných sprievodných javov, ako sú protichodné informácie v súvislosti s platbami či vzájomné osočovanie. Konanie býva emocionálne často vypäté. Súdny exekútor však má pri vymáhaní výživného o spôsob navyše – zadržanie vodičského. Neplatič by mal vedieť ešte jednu vec. Zanedbanie povinnej výživy je trestný čin. Kto si najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, môže prísť o slobodu až na dva roky. Pri úmyselnom vyhýbaní sa tejto povinnosti je sadzba ešte o rok vyššia. Zvyšuje sa až na päť rokov, ak je napríklad oprávnená osoba, teda dieťa, v nebezpečenstve núdze.

Náhradné výživné

Dieťa naň má nárok, ak pôvodné výživné nie je vymožiteľné u súdneho exekútora. Na základe žiadosti o ňom rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok naň vzniká, ak rodič, ktorému bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške v lehote. A to najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi.


Príbeh čitateľky: Môj muž neplatil milenke na dieťa
Myslíte si že svojho partnera, s ktorým ste strávili život,...


Čo na to odborníčka?

JUDr. Anetta Demešová, súdna exekútorka

Akú odmenu má exekútor?

Základom na jej počítanie je výška vymáhanej pohľadávky. Na ňu sa navyšujú trovy exekúcie. Povinný tak nakoniec zaplatí viac, ako pri dobrovoľnom plnení. Je to pre neho istý druh sankcie za neplnenie si súdom určenej zákonnej povinnosti.

Kto odmenu platí?

Odmenu súdneho exekútora a všetky náklady spojené s vymáhaním výživného platí povinný. Ak by bola exekúcia neúspešná, pri vymáhaní výživného hradí náklady štát. Ten, navyše, pri neúspešnej exekúcii poskytuje v zákonom stanovených prípadoch aj náhradné výživné, ktoré je však do určitej výšky ohraničené.


Oplatí sa vedieť

◗ Zo zákona o rodine, ktorý výživné upravuje, máte v prípade omeškania nárok požadovať okrem nevyplateného výživného aj úroky z omeškania z nezaplatenej sumy.

◗ Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa podania návrhu na súd alebo začatia súdneho konania. Pre maloleté dieťa spätne najdlhšie za tri roky.

◗ Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť a trvá, kým deti nie sú schopné živiť sa samy.

◗ Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.

Tlačiť Diskusia