Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Zmena mena a priezviska

05.09.2008 Casprezeny.sk

Pre niekoho nepredstaviteľná vec, pre iného nesplnená túžba. Počet zmiešaných manželstiev narastá, a tak nie div, že sa zvyšuje aj počet žiadostí na úpravu a užívanie mena a priezviska.

Zmena mena a priezviska

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo novelu zákona o mene a priezvisku, ktorá by mala upraviť pravidlá používania, ako aj povoľovanie zmien mena alebo priezviska podľa požiadaviek občanov. Novelizovaný zákon by mal platiť od 1. januára 2009.

Dvojaké občianstvo

Prvou a pozitívnou zmenou je, že ak ste občanom Slovenskej republiky a zároveň aj občanom iného štátu, budete mať možnosť požiadať o zmenu mena v takom tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu. Docieli sa tým zjednotenie tvaru mena občana a jeho rovnaké zapísanie v matrikách oboch štátov. Terajší zákon o mene a priezvisku neumožňuje určiť hanlivé alebo neosobné meno, alebo určiť mužské meno osobe ženského pohlavia a naopak. Preto sa pri zápise cudzojazyčného mena vyžaduje predloženie potvrdenia zastupiteľského úradu cudzieho štátu, aby ste preukázali, že meno sa v danej krajine bežne používa. Po novom bude matričný úrad vyžadovať potvrdenie zastupiteľského úradu len v prípade, že pôjde skutočne o meno neobvyklé a dosiaľ nepoužívané alebo nepovolené na našom území.

Aj počas manželstva

Novela rozširuje a spresňuje ustanovenia o možnosti zmeny priezviska manželov alebo jedného z manželov počas trvania manželstva a rozširuje možnosti zmeny priezviska manželov po uzavretí sobáša.

Druhé a tretie meno

Terajší zákon o mene a priezvisku umožňuje určiť druhé a tretie meno tomu, komu ich neurčili po narodení. Takisto môžete zrušiť druhé a tretie meno alebo zmeniť ich poradie, pričom je tento úkon bezplatný. Po novom budete môcť určiť, zrušiť alebo zmeniť poradie viacerých mien bezplatne len raz, pri opakovanej žiadosti už pôjde o zmenu mena rozhodnutím obvodného úradu za príslušný správny poplatok.

Zmena pohlavia

To, že novela kráča s dobou, potvrdzuje aj fakt, že sa myslí aj na osoby, ktoré zmenili svoje pohlavie. Tie budú môcť používať neutrálne meno a priezvisko na základe žiadosti adresovanej príslušnému obvodnému úradu spolu s potvrdením zdravotníckeho zariadenia, v ktorom prebehla zmena pohlavia.

Zapreté otcovstvo

Sú prípady detí, pri ktorých bolo zapreté otcovstvo muža zapísaného v knihe narodení. Maloleté dieťa bude mať právo nadobudnúť priezvisko matky, čím sa dosiahne súlad so zákonom o rodine. Viac informácií o pripravovanej novele sa dozviete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to na www.minv.sk

.
Tlačiť Diskusia
Focus Media