Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Dovolenka bez problémov

06.07.2009 Casprezeny.sk

Vysnívaná dovolenka sa neraz zmení na sklamanie, keď sa realita na kilometre vzdiali od lákavej katalógovej ponuky cestovných kancelárií.

Kupujete si letnú dovolenku? Poradíme vám, na čo si dať pozor. Kupujete si letnú dovolenku? Poradíme vám, na čo si dať pozor.

Podľa prezidentky Asociácie spotrebiteľských subjektov Mgr. Boženy Stašenkovej, PhD., najčastejším problémom pri kúpe dovolenkových zájazdov býva rozpor medzi tvrdením cestovnej kancelárie a skutočnosťami uvedenými v zmluve alebo katalógu. Často sú zákazníci ubytovaní na celkom inom mieste a v kvalitatívne odlišnom ubytovacom zariadení, alebo majú stravovanie za iných podmienok a v kvalite, ako bolo dohodnuté. Poradíme vám, na čo si dať pozor, aby ste naozaj dostali to, čo si zaplatíte.

Opatrne so zmluvou

- Pozorne a niekoľkokrát si prečítajte zmluvu, skôr než ju podpíšete. Držte sa rokmi overenej skúsenosti: Prečítať musíš, podpísať môžeš.

- Skontrolujte si, či zmluva obsahuje všetky skutočnosti podľa zákona o cestovných zájazdoch č. 281/2001 Z. z., okrem iného teda: charakteristiku zájazdu, cenu zájazdu vrátane harmonogramu platieb a výšky zálohy, lehotu a spôsob uplatnenia nárokov zákazníka pri nedodržaní povinností cestovnej kancelárie, zmluvné pokuty pri odstúpení zákazníka od zmluvy, údaje o výške ďalších platieb za služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene, ak sú súčasťou zájazdu (letiskové poplatky, fakultatívne výlety a pod.). V zmluve treba uviesť názov ubytovania, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky. Rovnako ak je súčasťou zájazdu doprava a stravovanie, treba ich v zmluve podrobne špecifikovať.

Zmluva by rovnako

mala obsahovať údaj o lehote, v ktorej sa zákazníkovi najneskôr oznámi, že sa zájazd z dôvodu neobsadenia minimálnym počtom osôb neuskutoční, a lehoty a podmienky, za ktorých môže zákazník za seba určiť náhradníka, ktorý sa na miesto neho zúčastní zájazdu.

- Overte si, či sú v zmluve uvedené všetky okolnosti, ktoré vám ústne prisľúbila cestovná kancelária.

- Porovnajte si, či je tvrdenie o zájazde v katalógu v súlade s informáciami a podmienkami v zmluve.

Reklamácia

So sťažnosťami sa obráťte na delegáta cestovnej kancelárie. Vašu sťažnosť zdokumentujte: odfotografujte, natočte to na kameru, prizvite svedkov. Nezabúdajte, že zmluva je dvojstranný akt a na všetky podstatné zmeny v nej je potrebný súhlas oboch partnerov. Cestovná kancelária preto nemá právo meniť podmienky a pravidlá dohodnuté v zmluve. Ak sa podmienky zmluvy zmenia, mali by ste vyjednávať a žiadať dodatok k zmluve, kde si stanovíte všetky podmienky, zmeny a zľavy.

Tlačiť Diskusia
Focus Media