Akú hmotnú podporu môžeme očakávať od štátu?
čitateľka

Odpovedá Mgr. Róbert Dobrovodský, LL.M., právnik, Právnická fakulta TU
Štát hmotne zabezpečuje pestúnsku starostlivosť prostredníctvom príspevkov, ktoré zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa definuje ako štátne sociálne dávky. Preto vám vznikne nárok na viacero príspevkov.

Na začiatku pestúnskej starostlivosti má dieťa nárok na jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do pestúnskej starostlivosti. Ten je vo výške 293,43 €/8 840 Sk. Ďalej ide o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do pestúnskej starostlivosti, ktorý je 110,20 €/3 320 Sk mesačne.

Pestúnovi patrí opakovaný príspevok a je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má pestún zverené do pestúnskej starostlivosti. Ten je vo výške 140,41 €/4 230 Sk mesačne. Informujte sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.