Keď prídu domov, hodia tašku pod stôl a vrhnú sa pred počítač a televízor. Taká je realita, potvrdená aj najnovšou slovenskou štúdiou, ktorá rozoberá príčiny detskej obezity na Slovensku. Naše deti denne presedia pred počítačom priemerne takmer jeden a pol hodiny, rovnako dlho sedia za písacím stolom, kým si urobia úlohy, a ďalšie dve a pol hodiny vysedávajú pred televízorom. Spolu s tým, čo sa nasedia dopoludnia v škole, je to viac ako osemhodinová šichta v sedavom zamestnaní.

Súčasťou štúdie, na ktorej sa podieľal kolektív špecialistov na výživu, bolo vyhodnotiť pohybovú a sedavú aktivitu slovenských školákov. Do prieskumu, ktorý prebieha od roku 2007 na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave, sa zapojilo takmer 6 000 školákov z celej republiky. Výsledky sú alarmujúce.

„Čoraz viac detí trávi voľný čas pasívne, zväčša pozeraním televízie, hraním počítačových hier. Negatívnym faktorom je aj vozenie detí autom do školy a rastúce školské nároky. Predlžuje sa čas, ktorý dieťa trávi v škole a učením. Vo všeobecnosti však stále platí, že prírastok na hmotnosti vzniká, ak príjem energie prevyšuje jej výdaj. Táto jednoduchá rovnica je však stále pre mnohých neprekonateľným problémom,“ hovorí MUDr. Eva Vitáriušová z DFNsP. Chcete mať doma cukrovkára? Vyše 90 percent detí chodí iba raz do týždňa von s kamarátmi, čo je alarmujúco málo. Len dve tretiny chodia aspoň raz do týždňa na nejaký športový krúžok. Ak sa deti nebudú hýbať, kruto na to doplatia. Bez pohybu sú menej odolné, omnoho ľahšie chytia každý bacil, ktorý preletí okolo nich. Bez pohybu im hrozí nadváha až obezita a s ňou súvisiace choroby. Čas, ktorý dnes školáci trávia vonku, je absolútne nedostatočný a nestačí kompenzovať ani dôsledky psychickej záťaže počas vyučovania. Deti by mali stráviť aspoň hodinu, ale radšej dve hodiny denne na čerstvom vzduchu. Až po tomto čase sa stimuluje metabolizmus, ktorý zabezpečuje všetky pozitívne prínosy pravidelného pohybu. „Optimálne rozloženie pohybových aktivít má totiž úžasný vplyv na duševné zdravie detí a znižuje aj riziko vzniku závažných chronických ochorení, akými sú napríklad cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy tukového metabolizmu či choroby pohybového aparátu,“ hovorí MUDr. Katarína Babinská z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.