Veronika Cifrová Ostrihoňová, Matej „Sajfa“ Cifra
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Matej „Sajfa“ Cifra
Zdroj: Emil Vaško

Poslaním Plesu v opere bolo už druhý rok prostredníctvom finančného výťažku podporiť program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispieť ich k rovnocennému prístupu ku vzdelaniu. Motívom tohto ročníka bola rapsódia šťastia a v tomto duchu sa niesol aj celý slávnostný program, v rámci ktorého vystúpili aj slávni slovenskí, českí, ale aj zahraniční umelci.