PRÁCA: Na začiatku roka sa potrebujete zorientovať.

CITY: Chvíľu vo vás zostane trocha nostalgie zo sviatkov. To je dobre.

KONDÍCIA: Čo bude náročné, radšej odložte na neskôr. Teraz oddychujte.