PRÁCA: Niečím alebo niekým nepohnete, ani o kúsok. Preto to nechajte teraz tak.

CITY: To pekné príde vtedy, keď to už nebudete čakať.

KONDÍCIA: Robte niečo so stravou, aj malá zmena pomôže.