PRÁCA: Hľadajte vždy aj iné riešenie, môže byť užitočnejšie ako to, na ktorom trváte.

CITY: S čím okamžite začnete, to dopadne nad očakávanie.

KONDÍCIA: Nestresujte sa, ako vyzerajú iní. Vám to svedčí aj tak.