PRÁCA: Ste na dobrej ceste, ale aj na tej niekedy bývajú prekážky.

CITY: Nespoliehajte sa teraz na tretiu osobu. Bol by z toho zmätok.

KONDÍCIA: Očakávate od seba viac, než zvládnete. Spomaľte a oddýchnite si.