PRÁCA: Snažte sa získať čo najpodrobnejšie informácie, tam je kľúč k riešeniu a postupu.

CITY: Spomienky vám prinesú inšpiráciu vhodnú pre dnešok.

KONDÍCIA: Pôjde to dobre vtedy, keď vám ostatní pomôžu.