PRÁCA: Informácie si overujte ešte skôr, než ich použijete. Nemusí sa vám to vyplatiť.

CITY: Hľadajte spoločné riešenie, iba to teraz bude fungovať.

KONDÍCIA: Odpočinok je nutný, ale nech je pekne dlhý.