PRÁCA: Dôležité záležitosti prídu z neočakávanej strany.

CITY: Vráti sa to, o čom ste si mysleli, že zapadlo prachom. Nebude to zlé.

KONDÍCIA: Vaša výkonnosť bude súvisieť s počasím. Bez slnka ste ako kvet, čo vedne.