PRÁCA: Hľadajte kompromis vždy, keď sa dá. To je cesta.

CITY: Občas treba spraviť hrubú čiaru za tým, čo zabolelo. Inak budete prešľapovať na mieste.

KONDÍCIA: Máte energiu aj pre iných, dajte im z nej.