PRÁCA: Každé riešenie bude mať svoje plusy aj mínusy. Rátajte s oboma alternatívami.

CITY: Choďte za tým, čo vás priťahuje. Ale veľmi opatrne.

KONDÍCIA: Ak niečo potrebujete, zavolajte si pomocníkov.