PRÁCA: Máte možnosť vyniknúť v tom, čo dobre ovládate. Ukážte to svetu.

CITY: Láska si žiada malé obete, ale nie iba z jednej strany.

KONDÍCIA: Najskôr sa presvedčte, kde sú vaše hranice.