PRÁCA: Menší chaos berte ako daň za dobrú robotu.

CITY: Niektoré veci ste si nevysvetlili, teraz sa to prejaví. A nebude to dobré...

KONDÍCIA: Stihnete všetko, čo bude naplánované. Ostatné veci nechajte tak.