PRÁCA: Oficiálne informácie budú menej zaujímavé ako tie získané z tajných zdrojov.

CITY: Môžete mať pravdu obaja, tak nevyvolávajte hádky.

KONDÍCIA: Nemáte veľa síl, ale môžete ich rozumne využiť.