PRÁCA: Prichystajte si odpovede na viaceré možné otázky.

CITY: Objavíte niečo, o čom ste predtým veľa netušili. Rozhodí vás to.

KONDÍCIA: Trochu sa kroťte, inak sa vám rýchlo minú sily. Radšej v pomalšom tempe