PRÁCA: Váš pohľad môžu ovplyvniť zlé informácie. Kontrolujte zdroje, z ktorých čerpáte.

CITY: Keď pochopíte partnera, pochopíte aj seba.

KONDÍCIA: Ak máte sily navyše, pomáhajte ostatným.