PRÁCA: Vaše informácie nemusia byť presné, pýtajte sa, kým je čas. Teraz sa to žiada.

CITY: S čím partnera odbijete, k tomu sa opätovne vráti.

KONDÍCIA: Zvážte, čo je pre vás dôležité, tomu venujte svoje sily.