PRÁCA: Oficiálne správy vám povedia menej ako klebety. Niekedy je dobré sa niečo dopočuť.

CITY: Problémy si deľte, nech má každý časť zodpovednosti.

KONDÍCIA: Nič si nedokazujte, mohli by ste sa sklamať.