PRÁCA: Sústreďte sa len na jednu vec, aj tú ledva zvládnete.

CITY: Ak niečo robiť spoločne, tak to, pri čom sa nepohádate. Udržte pohodu.

KONDÍCIA: Opatrne na začiatku, potom pridávajte tempo. Potrebujete pohyb.