PRÁCA: Rýchlo hľadajte kompromis, bez toho to nepôjde.

CITY: Urobte to, čo chcete, a ukáže sa, ako partner zareaguje. Potom sa rozhodne.

KONDÍCIA: Postupujte pomaly, nie je kam sa ponáhľať. A tak si aj udržíte dosť energie.