PRÁCA: Spoločný postup sa môže ukázať ako neefektívny.

CITY: Veľa vecí môžete nechať na partnera, ale nie tú hlavnú. Tú riešte sama.

KONDÍCIA: Ste na tom lepšie ako iní, preto im ponúknite pomoc. Vám sa to vráti.