Farárka Zuzka spomína, že krátko po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine Generálny biskupský úrad evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyhlásil prosbu adresovanú cirkevným zborom, aby sa v rámci svojich možností zapojili do pomoci pre ukrajinských utečencov. „Keďže náš cirkevný zbor disponuje zborovým domom, poskytli sme tieto priestory, ktoré v zime veľmi nevyužívame, práve týmto ľuďom v núdzi. Veľký ohlas sme našli medzi našimi cirkevníkmi,“ hovorí s radosťou.

Dobrí ľudia pomohli

Pani Zuzka vraví, že sa to hneď prejavilo v príprave ubytovacích priestorov. Vznikla pracovná brigáda, do ktorej sa zapojilo takmer 25 ochotných mladých aj starších ľudí. „Spoločne sme pripravili veľkú spoločenskú miestnosť, kuchynku, sociálne zariadenie a tri miestnosti so 16 lôžkami. Nevedeli sme, čo nás čaká, napriek tomu sme boli odhodlaní uľahčiť situáciu tým, ktorí utekajú do bezpečia,“ spomína na svoje odhodlanie.

Zdroj: archív Zuzany Kubačkovej

Ubytovali aj dobrovoľníkov

Ako prvých však neprivítali utečencov, ale 11 nemeckých dobrovoľníkov, ktorí u nich našli nocľah. „Boli z rôznych nemeckých miest a pokračovali na hranice, aby poskytli dopravu či ďalšiu pomoc utečencom,“ vysvetľuje. Neskôr k nim v noci prišla skupina 4 žien so 6 deťmi. „Bolo úplne iné sledovať dianie prostredníctvom obrazoviek, než to osobne zažiť. Prišli k nám ustráchané ženy každá s jedným kufrom a malými deťmi, pričom vôbec netušili, kam sa dostali, kto sa o nich bude starať a čo tu nájdu. Boli vyčerpané z dlhej cesty i zo zdĺhavých formalít na hraniciach.“