Iveta Henzélyová vyrastala v Slovenskom raji a bylinky vraj zbierala jej celá rodina. Prvé knihy, čo čítala, boli o prírode, o lese a bylinkách. Odmalička to bola jej najväčšia záľuba. Možno preto je dnes učiteľkou vo vlastnej bylinkovej škole.

Škola trochu inak

Hoci sa Iveta stále vzdelávala a pozorovala rastliny okolo seba, ako sama vraví, nikdy si nemyslela, že to bude aj jej profesia. Iveta je totiž pôvodne učiteľka slovenčiny, no toto povolanie zamenila za učiteľku prírodopisu, botaniky, fytoterapie, organiky, vedy o živých organizmoch. „Prebúdzam v ľuďoch ich prirodzené inštinkty, intuíciu, lásku k rastlinám a ku všetkému živému. Založila som Bylinkovú školu matky zeme, ide o celoročné vzdelávanie o liečivých rastlinách, o ich zbere, spracovaní a používaní.“

Rastliny nás učia pokore, trpezlivosti, zušľachťujú náš vnútorný svet a pomáhajú nám Verí, že rastliny vnímajú byť lepšími.
Zdroj: archív

Rastliny majú dušu

Ivetka sa podľa vlastných slov snaží ukázať svojim študentom, že rastliny sú živé bytosti, ktoré vnímajú naše správanie, emócie, aktívne reagujú a odpovedajú na našu láskavú starostlivosť alebo agresivitu. Sú inteligentné a vieme s nimi nadviazať komunikáciu. Čo ponúka na svojich hodinách? „Na mojich seminároch sa prvýkrát dostanú do kontaktu s prírodnými bytosťami, so živlami prírody, s dušou rastlín. Tieto hlboké zážitky im otvárajú bránu do iného sveta, na ktorý nie sú zvyknutí. Začínajú vnímať svojimi vnútornými zmyslami, začínajú chápať univerzálne duchovné zákony, zákony prírody a spoznávajú, že sú súčasťou tohto sveta, nie oddelenou existenciou,“ hovorí s láskou o daroch prírody.

Dobre pozná aj telo

Ivetine hodiny sú zaujímavé aj tým, že učí nielen o liečivých látkach v rastlinách, ale aj o ich vonkajších a vnútorných znakoch, o ich vibrácii a duchovnom posolstve. „Som presvedčená, že len takýmto spôsobom sa dá porozumieť prírode, len tak porozumieme aj sami sebe. Súčasťou mojej výuky sú aj témy o fungovaní ľudského tela. Bylinkárovi nestačia len vedomosti o bylinách, musí rozumieť aj zá kladným procesom v ľudskom tele. Prácu systémov tela, vnútorných orgánov, tkanív a buniek vysvetľujem z pohľadu čínskej medicíny. Jej výrazové prostriedky sú obrazné, k poslucháčom prehovára cez asociácie a predstavivosť. Spájam teda vedomosti z oblasti liečivých rastlín s poznatkami o ľudskom organizme.“

Pátra po príčinách

Študentov i klientov v prvom rade vedie ku skúmaniu skutočných príčin zdravotných problémov, k duchovnej príčine ich ochorenia. Ivetka mi vysvetľuje, že príznaky choroby sú len vonkajším prejavom problému, nemusia vôbec súvisieť s príčinou. „Prednášam preto aj o témach, ktoré zdanlivo s liečivými bylinami nesúvisia. Rozoberáme životné úlohy študentov, študujeme tradičné liečebné systémy, ich spirituálny základ, ale aj kvantovú fyziku a najnovšie vedecké objavy v ríši rastlín.“

Verí, že rastliny vnímajú naše správanie, emócie a aktívne na nás reagujú.
Zdroj: archív

Záujem sa zvyšuje

Záber jej bylinkovej školy je naozaj široký. „Teší ma, že sa naša rodina bylinkárov rozrastá, čoraz viac ľudí sa vydáva na cestu za tajomstvami zeleného národa. Často sú dosť netrpezliví a počiatočné nadšenie opadá, keď zistia, že sa naozaj treba veľa učiť, tráviť čas vonku, na lúke, v lese, poctivo a sústredene rozširovať svoje vedomosti a zručnosti. Rastliny nás učia pokore a trpezlivosti, zušľachťujú náš vnútorný svet a pomáhajú nám byť lepšími,“ vyslovuje krásnu myšlienku na záver.

Do lesa s aplikáciou

Podľa Ivetky treba byť obo zretný aj pri zbere bylín. „Na prechádzkach v prírode nachádzame množstvo rastlín, ktoré nepoznáme. Pomôcť nám môžu aplikácie v mobile alebo dobrý herbár. Ak tie pri identifikácii rastliny nepomôžu, jeden-dva exempláre si vezmeme domov a hľadáme v ďalšej literatúre, na sociálnych sieťach, internete. Je veľmi dôležité, aby sme zbierali a spracúvali len tie rastliny, ktoré poznáme. Môžeme však nájsť aj jedovaté rastliny, ktoré nám naozaj vedia ublížiť. Na trhu je dostatok kníh o jedovatých rastlinách, každý bylinkár by mal mať takúto publikáciu vo svojej knižnici. Jedovaté rastliny dostali toto označenie, lebo bežný, laický zberač rastlín s nimi nedokáže pracovať, sú nebezpečné pre jeho zdravie i život. Mali by sme však vedieť, že každá rastlina je liek, musíme však poznať tajomstvo jej spracovania a hlavne dávkovanie. Narábanie s jedovatými rastlinami preto patrí do rúk odborníkov.“

Iveta Henzélyová
Zdroj: archív