On o nich rozprával ako o spontánnych, hravých a trochu uletených, ale mne prišli ako neporiadni, blázniví, nezodpovední starší ľudia, ktorí nevedia, čo so sebou. Dosť popíjajú, na môj vkus až priveľmi, a nadávajú a vôbec som sa pri nich necítila dobre. Ak si predstavím, že moje deti zdedia tieto gény cez manžela a niektoré z nich by bolo podobné im, oblieva ma hrôza. Veľmi ma tento zážitok zneistil v rozhodnutí. 

Lívia

Frajerova rodina sa mi nepáči.
Frajerova rodina sa mi nepáči.
Zdroj: Shutterstock

Psychologička Sylvia Dančiaková odpovedá:

Nielen genetika, ale aj výchova nás formuje a ovplyvňuje. Takže určite je namieste byť obozretný/á pri výbere partnera. V rodine sa formujú naše hodnoty, učíme sa mužským a ženským rolám, obvyklým postojom, preberáme názory, bojujeme s rodičovskými témami, vzormi...

Komunikujte so svojím partnerom, nekritizujte jeho rodinu, no vyslovte nahlas svoje obavy, povedzte mu, ako ste sa cítili, kde prekročili vaše hranice, hovorte s ním o tom – spoznávajte sa vzájomne i cez rodiny. Ak by ste sa dostávali do zbytočných konfliktov a vzájomne sa zraňovali, skúste radšej párovú terapiu, partnerské poradenstvo.