Peter Ellenstein sa snažil v mladosti presadiť ako herec a pokúšal sa získať nejaké extra príjmy všetkými možnými spôsobmi. Jedným z nich bolo aj anonymné darcovstvo spermií.

Peter pravidelne chodil na odbery a vôbec sa nezamýšľal nad tým, aký ďalší osud budú mať jeho pohlavné bunky a či z nich naozaj budú jeho biologické deti. So spermobankou mal zmluvu ako anonymný darca, čo znamenalo, že nikto nemôže od banky vyžadovať odhalenie jeho identity.

Po tom, čo s darcovstvom prestal, sa oženil, ale s manželkou nikdy nemali deti. Ich vzťah sa napokon rozpadol a Peter ostal rozvedený a sám.

Peter cítil, že jeho život je po rozvode nenaplnený.
Peter cítil, že jeho život je po rozvode nenaplnený.
Zdroj: Reprofoto/YouTube/Inside Edition