Škola remesiel ÚĽUV pôsobí na Slovensku ako vzdelávacia inštitúcia už od roku 1999. Vo svojej činnosti sa venuje deťom, mládeži, ale aj dospelým. Prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, teambuldingy a prednášky podporuje záujem ľudí o tradičné ľudové remeslo a vytvárajú v nich kladný vzťah k národným zvyklostiam.

Deti a mládež sa na kurzoch naučia, kto je rezbár, drotár, hrnčiar, naučia sa tkať, vyšívať, paličkovať. Osvoja si základné remeselné zručnosti, naučia sa vyrábať rôzne jednoduché ale aj zložitejšie výrobky z tradičných prírodných materiálov. Počas letných prázdnin letnú školu remesiel na podujatí Prázdniny s remeslom každoročne navštívi viac ako 600 detí z celého Slovenska. Odchádzajú z kurzov ako hrdí mladí učni a tovariši. V spolupráci so školskými zariadeniami organizuje ÚĽUV tvorivé dielne, ale aj pútavé exkurzie do sveta, kde sú ľudia na prácu rukami a srdcom hrdí.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: ÚĽUV

Myslíte si, že sami nedokážete vyrobiť tkaný koberec alebo prútený košík? Opak je pravdou! Pod odborným vedením skúsených lektorov a majstrov sa naučíte čarovné veci. Pre dospelých sú v ponuke kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých ako sú základy drevorezby, výroba z kože, drotárske techniky, taje hrnčiarstva ale aj rôzne ozdobné textilné techniky, tkanie, paličkovanie, spriadanie, plstenie, maľba na sklo, výroba zo slamy a pletenie z prútia, ale aj zdobenie medovníkov.
Celú ponuku aktivít nájdete na www.uluv.sk/sk/web/skola-remesiel-uluv.