Plávajúcu sviečku si vyrobíte veľmi jednoducho. Orech rozpolíte a namiesto jadra doň nalejete roztopený vosk. Aby sa vám šrupinka nehýbala počas tuhnutia vosku, uložte ju do misky s pieskom. Počas tuhnutia do nej nezabudnite vložiť knôt.

Každý si musí vyrobiť vlastnoručne svoju sviečku. Keď ich máte hotové, do misky vlejte vodu a každý do nej vloží svoju lodičku so zapálenou sviečkou. Podľa toho, ako sa lodičky po vode pohybujú si môžete vyveštiť svoju budúcnosť.

Plávajúcu sviečku si vyrobíte veľmi jednoducho.
Plávajúcu sviečku si vyrobíte veľmi jednoducho.
Zdroj: Miro Miklas

Čo loďky prezradia?

Keď loďka len tak nehybne stojí, nečakajú vás v budúcom roku žiadne zmeny a naopak,

Ak loďky plávajú spolu, znamená to, že rodina ostane pokope.

Ak sa niekoho loďka oddelí, odcestuje alebo odíde z rodinného kruhu.

Koho loďka pláva v strede, ten odíde do sveta.

Koho loďka ostane na kraji, ten ostane doma.

Ak sa loďka okamžite potopí - celá snaha zlepšiť svoju situáciu bude zbytočná.

Ak sa loďka potopí až po chvíli - zhodou okolností či náhod sa vaše snaženie napriek dobrému začiatku minie účinkom.

Loďka pláva bok po boku s inou lodičkou – znamená to novú lásku alebo výhodnú obchodnú spoluprácu. Čím dlhšie spolu loďky plávajú, tým pevnejší bude ich vzťah, ak sa dotknú len na chvíľu, pôjde len o flirt.

Pokiaľ sa všetky loďky zomknú a vytvoria kruh, znamená to bezproblémové spolužitie, vzájomnú úctu a toleranciu v celej rodine.

Ak ostane loďka uprostred ostatných - jej majiteľ potrebuje ochranu a pomoc.

Čím je vzdialenosť medzi loďkami väčšia, tým chladnejšie sú vzťahy medzi ich majiteľmi a naopak.

Ak loďka sama dopláva k druhému brehu - bez cudzej pomoci získate, po čom túžite.

Loďka sa točí v kruhu - nerozhodnosť, prešľapovanie na mieste. Ujasnite si, čo vlastne od života chcete.

Loďka potopí inú loďku či loďky - majiteľ "agresívnej" loďky je rozhodnutý uskutočniť svoje plány za každú cenu. V prípade, že ide o loďky manželov či milencov, znamená to hádku, rozchod, vážnu kolíziu v partnerských vzťahoch.

Loďka mení partnera - znamená, že v nadchádzajúcom roku budete usilovne hľadať samých seba, ujasňovať si svoje plány, túžby a sexuálnu orientáciu.

Loďka pláva so zhasnutou sviečkou - za dosiahnutie cieľa zaplatíte príliš vysokú cenu.

Plávajúcu sviečku si vyrobíte veľmi jednoducho.
Plávajúcu sviečku si vyrobíte veľmi jednoducho.
Zdroj: Miro Miklas