Spýtali sme sa odborníčky

Zdroj: shutterstock

Odpovedá: Petra Laktišová, profesionálna koučka a mediátorka

Veľa sa dnes hovorí, že pre spokojný život potrebujeme udržiavať životnú rovnováhu. Nie je to však len o rovnováhe medzi prácou a rodinou. Okrem práce, rodiny, partnerského vzťahu a starostlivosti o seba sú dôležité priateľstvá. Väčšina z nás počas svojho života nadviaže viacero priateľstiev. Časť z nich úplne prirodzene odznie, pretože sa mení náš život a potreby v jeho rôznych fázach. Iné potreby máme, keď sme študentky, iné, keď sa nám narodia deti, keď sme po rozchode s partnerom alebo keď nastúpime do novej práce. Skúsme prijať, že aj odznievanie priateľstiev je súčasť života a nie je to o našom zlyhaní. Sú však aj blízke priateľstvá, ktoré nechceme nechať odznieť. O tieto sa oplatí dobre starať a vyživovať ich. Tie správne ingrediencie sa líšia pri každom vzťahu, nájde sa však aj zopár univerzálnych:

AUTENTICITA – Dobrá priateľka je niekto skutočný. Niekto, s kým môžeme byť samými sebou. A ona môže byť sama sebou pri nás. Umožňuje nám to vytvárať dôverný vzťah, v ktorom si každá môže dovoliť byť zraniteľná a cítiť sa v bezpečí.
REŠPEKT – Akceptujme a majme sa rady také, aké sme, aj keď sa uberáme rôznymi smermi. Podporujme sa v tom, aby každá robila rozhodnutia, ktoré sú správne pre ňu, aj keď nemusia byť správne z nášho pohľadu.
NAČÚVANIE – Byť vypočutý je základná potreba každého z nás. Často je priateľka tá, ktorá vie o nás najviac. Počúvajme ozajstne, ušami, očami aj srdcom.
POZORNOSŤ – Dávajme najavo, že sme tu pre seba navzájom. Urobme si zo spoločného času prioritu či už cez pravidelné stretnutia, alebo spoločné rituály. Aj malé milé gestá pozornosti majú svoju moc, nezabúdajme na to.
OCENENIE – Ak priateľka prichádza s návrhmi na spoločne strávený čas a my práve nemáme toľko času na stretávanie, koľko by sme chceli, úprimne ju za to oceňme. Je dôležité, aby vedela, že sa nesnaží márne a že je pre nás dôležitá.

Fotky k článku nájdete v našej galérii