Americký Kinseyho inštitút, ktorý sa už 75 rokov zaoberá skúmaním sexuality a vzťahov, uskutočnil výskum pohlavných aktivít ľudí, pričom zohľadnil ich vek. A dospel k týmto výsledkom:

  • vo veku 18-29 sa ľudia milujú v priemere 112-krát za rok;
  • vo veku 30-39 rokov je to v priemere 86-krát za rok;
  • vo veku 40-49 rokov už len v priemere 69-krát za rok.
Zdroj: Shutterstock