Myslela som si, že v štyridsiatke sa život človeka konečne stabilizuje. Budem mať milujúceho manžela, pekný domček, dobre platenú prácu a všetko jednoducho bude do seba zapadať. Pred pár rokmi to všetko k tomu skutočne smerovalo. Muž, ktorého som si našla, je úžasný v mnohých oblastiach. Jedna vec sa však zmenila a teraz nám to už akosi neklape. Nikdy som si nemyslela, že niečo také sa môže stať práve nám. Ale stalo sa.

Musela som sa podriaďovať programu jeho bývalej manželky a jeho dcéram.
Musela som sa podriaďovať programu jeho bývalej manželky a jeho dcéram.
Zdroj: Shutterstock