Keď dostanete k sviatku alebo od vašej lásky kyticu kvetov, možno vám ňou chce niečo povedať. No aj vy môžete kvetmi vyjadriť, čo k osobe, ktorej ich dávate, cítite. Kvety totiž majú svoju tajnú reč.

1 Karafiát

Karafiát
Karafiát
Zdroj: Shutterstock

A Je to symbol bývalého režimu, inak nemá žiaden význam.

B Biely karafiát znamená jemnosť a krásu, ružový hovorí Nikdy na teba nezabudnem, žltá farba pri ňom značí opovrhnutie a strakatý sa s nami lúči, akoby hovoril Nechcem s tebou byť.

C Karafiát vyjadruje túžbu po sexe.