Kapor z Třebone

Juhočeská Třeboň je významným historickým a kúpeľným mestom. Najviac ju však preslávili rybníky plné rýb. Každoročný výlov je veľkou spoločenskou udalosťou. Rybnikárstvo začalo prosperovať vďaka vyhláseniu pápeža, že mäso z rýb sa môže jesť aj cez pôst a cirkevné sviatky. A tak sa kapor dostal na vianočný stôl.

Prvé rybníky založili už v 2. polovici 14. storočia. Zlatá éra prišla v 16. storočí, keď sa vybudovala Zlatá stoka a najznámejšie rybníky, ale predovšetkým najväčší rybník v Čechách – Rožmberk. O rybnikárstve sa dozviete aj v Dome Štepánka Netolického v centre Třebone.

Výlov rybníkov je drina

Výlov rybníkov je ťažkou prácou, na ktorú sa počas jesene chodia pozerať masy ľudí. Tony rýb, ktoré vylovia, sa v kontajneroch prevezú do sádky, kde sa už do Vianoc nekŕmia, aby vytrávili, vyčistili sa a boli pripravené na transport k zákazníkom. Nájdete ich na štedrovečerných stoloch v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Taliansku a zhruba 500 ton aj na Slovensku.

Na Masarykovom námestí nájdete aj múzeum o rybnikárstve.
Na Masarykovom námestí nájdete aj múzeum o rybnikárstve.
Zdroj: Pavol Urbánek