Na Slovensku sa vyskytuje okolo dvadsať druhov kliešťov, pričom päť druhov je schopných prenášať rôzne vírusy, baktérie či parazity. Najznámejším a epidemiologicky najnebezpečnejším z nich je kliešť obyčajný, Ixodes ricinus, ktorý napáda viac ako dvesto druhov živočíchov. Na ľudí a zvieratá prenáša najmä vírus európskej kliešťovej encefalitídy a baktérie vyvolávajúce lymskú boreliózu a tularémiu. Jedná sa o choroby mnohokrát končiace s ťažkým zdravotným postihnutím a vo výnimočných prípadoch aj smrťou.

Kliešť obyčajný je rozšírený po celom Slovensku v listnatých a zmiešaných lesoch s bohatým krovinovým porastom, ale aj v mestských parkoch do nadmorskej výšky 600 až 800 metrov. V posledných rokoch však bol zaznamenaný jeho výskyt aj v nadmorskej výške okolo 1000 metrov. Slovensko patrí spolu s Českom, Rakúskom, Maďarskom či Poľskom k oblastiam s vysokým výskytom kliešťov, pričom endemických oblastí s kliešťovou encefalitídou je u nás pomerne veľa.

Špecifická liečba proti kliešťovej encefalitíde už existuje. Očkovacia vakcína proti lymskej borelióze zatiaľ nebola vytvorená. Liečba samotnej choroby je zdĺhavá za pomoci antibiotík.

Humánna parazitologička RNDr. Anna Totková, PhD., z Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky FN a UNB, LF UK upozorňuje, že po očkovaní nejaký čas trvá, kým si telo vytvorí ochranu, takže ideálne je zaočkovať sa ešte pred tým, ako sa začne sezóna výskytu kliešťa Ixodes ricinus. Najlepšie ešte v zime alebo najneskôr pred príchodom jari. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je potrebné opäť zopakovať po troch rokoch, pretože za toto obdobie odolnosť proti chorobe klesá, prípadne u väčšiny ľudí vymizne.

 

PR článok
PR článok
Zdroj: PR článok

V prípade pohryznutia kliešťom má preventívne podanie špecifického imunoglobulínu význam len vtedy, ak sa podá do troch dní.

Pri objavení kliešťa na tele je rozhodujúcim úkonom  jeho včasné a správne odstránenie. Kliešťa v nijakom prípade nechytáme a nevyberáme holými prstami, pretože pri jeho rozdrvení sa môže ten, kto kliešťa vyberá ľahko infikovať. Neodporúča sa ani kliešťa natierať rôznymi masťami, vazelínou či olejom, ako hovorí doktorka Totková pretože dýchacie otvory, ktoré má za posledným párom nôh sa upchajú a kliešť sa začne dusiť. Pri podráždení či dusení začne vylučovať do rany sliny, ktoré môžu obsahovať patogénne mikroorganizmy (vírusy, baktérie, parazitické prvoky a i). Tým sa zvyšuje riziko nákazy. Kliešťa možno z rany vybrať kývavým pohybom na ktorúkoľvek stranu. Nikdy nie otáčaním vpravo či vľavo, pretože rypáčik (hypostóm) má spätne orientované zúbky, ktoré sťažujú jeho vybratie z rany. Po vybratí kliešťa sa miesto rany dôkladne dezinfikuje.

V súčasnosti sa na slovenský trh uvádza výnimočná moderná zdravotnícka pomôcka ATIX na bezpečné odstraňovanie kliešťov. Prípravok je v sprejovej forme a svojím silným kryogénnym účinkom kliešťa zmrazí, čím dôjde k uvoľneniu jeho ústneho ústrojenstva. Vďaka tomu sa obmedzí prenos patogénnych mikroorganizmov na hostiteľa. Špeciálne vyvinutá pinzeta,  ktorá je súčasťou balenia, následne umožní kliešťa jednoducho odstrániť.

Inštruktážne video ako správne používať ATIX si pozrite na www.zmrazkliesta.sk

ATIX si môžete kúpiť v lekárni, cena 10 €

PR článok
PR článok
Zdroj: PR článok

Autor: RNDr. Anna Totkova, PhD.