Na začiatok krátky bezpečnostný tréning od domácich, akceptovanie meškania a zvykanie na nezdravú stravu – to boli tri obyčaje, ktoré si Slovenka musela osvojiť, aby tam prežila. S domácimi a ich zvykmi sa zžila natoľko, že vrátiť sa späť nebolo jednoduché. Rodinné dôvody však rozhodli za ňu.

Zameraná na mládež

K vyše dvestodeväťmiliónovej krajine prvýkrát privoňala pred pätnástimi rokmi. Bolo to len na tri týždne, ale prostredie, spontánnosť a srdečnosť domácich ju očarili natoľko, že o rok si pobyt predĺžila na tri mesiace a neskôr tam zakotvila nadlhšie, aby pôsobila v oblasti politiky mládeže. „Najskôr som pracovala pre štát Pernambuco, kde sa nám podarilo prvýkrát v histórii krajiny ukotviť v legislatívnom systéme definíciu mládeže ako sociálnej skupiny. Neskôr som prispela k tvorbe prvej praktickej príručky a online kurzu o mládežníckych politikách. Taktiež som sa podieľala na vybudovaní prvého národného informačného portálu pre mládež,“ vymenúva len zlomok zo svojich aktivít, ktoré sa jej podarili.

Ditte sa podarilo ukotviť v legislatíve definíciu mládeže ako sociálnej skupiny.
Ditte sa podarilo ukotviť v legislatíve definíciu mládeže ako sociálnej skupiny.
Zdroj: archív D.D.