Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl sa bude skladať z dvoch častí. Prvá z nich je orientovaná na vedomosti, tak ako po minulé roky. Úlohy druhej časti testov z matematiky a zo slovenského jazyka budú zamerané na zistenie úrovne čitateľskej a jazykovej gramotnosti. „Druhú časť budú písať všetci žiaci. V tejto časti testovania pôjde skutočne o generálnu skúšku. Úlohy v tejto časti sú charakterom a úrovňou analogické ako úlohy v projekte OECD PISA,“ hovorí Andrea Stoklasová z odboru masmediálnej politiky ministerstva školstva.

Výsledky budú v marci

Ministerstvo školstva je obozretné aj čo sa týka úniku informácií, preto sa poistilo. „V samotnom teste budú obsiahnuté nové moderné ochranné prvky. Okrem toho Štátny pedagogický ústav posilnil vnútornú kontrolu a zvýšil bezpečnosť v rámci pracovných činností súvisiacich s logistikou tlače a balením testov. Ďalšie prijaté opatrenia sa dotýkajú organizácie testovania na školách. V neposlednom rade veľké úsilie venujeme zabezpečeniu testov a zásielok novými ochrannými prvkami a bezpečnostnými znakmi, na základe ktorých by malo byť možné odhaliť nepovolenú manipuláciu s obsahom zásielky,“ pokračuje Andrea Stoklasová. Výsledky testov sa žiaci dozvedia do 10. marca 2008.

Triky proti stresu

Každá skúška je pre dieťa a mladého človeka náročná. Žiak by sa mal predovšetkým svedomito pripraviť a nepodceniť testovanie. Tým zníži stres a obavy. „Tréma sa zvyčajne objaví vždy, no vhodnými relaxačnými cvičeniami sa dá odbúrať. Pred testovaním by sa mal mladý človek dobre vyspať, myslieť pozitívne, piť dostatok tekutín a zjesť kvalitnú stravu,“ odporúča psychológ Maroš Majko, PhD.

ZA ALEBO PROTI?

Tento týždeň školáci dostávajú polročné vysvedčenie. Pripravujete pre svoje deti za dobré známky nejakú odmenu alebo naopak trest za zlý prospech?

ANNA KOLÁROVÁ, 33 rokov, úradníčka:
Deti chodia na základnú školu, a keďže majú dobré známky, myslím si, že je dobré motivovať ich malými odmenami. Už niekoľkokrát sme si po dobrom vysvedčení išli celá rodina sadnúť do cukrárne a dovolila som im vybrať si veľké zmrzlinové poháre, na čo doteraz spomínajú. Teraz sa chystáme všetci do kina na animovanú rozprávku.

SOŇA JAMNÍKOVÁ, 45 rokov, učiteľka:
Ja nie som za tresty, ale ani za rozmaznávanie detí všelijakými darčekmi, odmenou sú im predsa polročné prázdniny. Teraz rodičia nakupujú deťom veci od výmyslu sveta, no tie si už nič nevedia vážiť, berú to ako samozrejmosť. V čase mojej školskej dochádzky sme nemali ani polovicu prázdnin, ako majú deti teraz, a stále sa im máli.