Živel Zem (8, 9)

Ľudia narodení pod vplyvom tohto živlu sú známi svojou trpezlivosťou a dôveryhodnosťou. Sú spoľahliví, veľmi zodpovední. Zahŕňajú svojich blízkych láskou a pozornosťou. Ich intuícia je mimoriadne silná. Sú to vyrovnané osobnosti. Vždy vyriešia každý problém, dokonca bez akejkoľvek väčšej námahy.

Správne taktizujú, vedia sa dobre ovládať a vďaka zmyslu pre obchod a podnikanie nikdy netrpia finančnou núdzou. Majú radi veci pod kontrolou, najmä svoj strach. K ich negatívnym vlastnostiam patrí agresivita a tvrdohlavosť.

Je váš osud vopred určený? Posledná číslica v roku narodenia odhalí pravdu, ktorá vás zarazí
Zdroj: Shutterstock