Meranie tlaku (nie) je celá veda

Väčšina z nás už absolvovala meranie tlaku u lekára, či už ako súčasť preventívnej prehliadky, alebo odborného vyšetrenia pri rôznych zdravotných ťažkostiach.

Lekárske tlakomery, ktoré merajú tlak pomocou odčítania výšky ortuťového stĺpca, sa vyznačujú veľkou presnosťou. Počas tohto merania tlaku lekári počúvajú srdcové ozveny pomocou všetkým dobre známeho fonendoskopu. Táto posluchová metóda sa nazýva aj Korotkovova, podľa jej objaviteľa, ruského chirurga Nikolaja Korotkova.

Ilustračné foto
Zdroj: Hartmann

Samozrejme, návšteva lekára je vždy spojená s určitým stresom a tak môže aj zdravým pacientom dočasne „vyskočiť“ tlak, čo následne skreslí výsledky merania. Nehovoriac o tom, že v dnešnej pandemickej dobe s množstvom rôznych obmedzení je vcelku problém sa na bežné vyšetrenie vôbec dostať.

Digitálny tlakomer – váš domáci „lekár“

Našťastie sú dnes už na trhu dostupné digitálne tlakomery, ktoré taktiež využívajú kombináciu týchto dvoch metód a dokážu merať v domácom prostredí s presnosťou ako u lekára.

Samozrejme, reč je o značkových tlakomeroch, ktoré disponujú pokročilou technológiu.

Ilustračné foto
Zdroj: Hartmann

Dôležitým aspektom je tiež jednoduché a intuitívne ovládanie, vďaka ktorému si bez problémov zmeria tlak aj neveľmi technicky zdatný užívateľ. Navyše disponujú možnosťou nezávislých meraní pre 2 osoby, uchovávaním nameraných údajov či dokonca ich zdieľania s vašim ošetrujúcim lekárom.

Praktický darček zo srdca

Ilustračné foto
Zdroj: Hartmann

Všetky tieto výhody robia z kvalitného značkového tlakomeru ideálny darček pre celú rodinu, no zvlášť pre jej starších členov. Môžu tak sledovať svoj zdravotný stav pravidelne a nemusia riskovať zdravie príliš častými návštevami lekárskej ordinácie.

Pochopiteľne je zároveň nutné zdôrazniť, že ani najpresnejšie domáce meranie nenahradí odborné lekárske vyšetrenie. Môže však vám aj vašim blízkym poskytnúť informácie o tom, či je váš tlak v normále, alebo si vyžaduje zvýšenú pozornosť vášho lekára.