Rýchly osobnostný test vám zaberie iba pár minút, ale z výsledku budete určite prekvapení!

Stačí odpovedať na 3 otázky a dozviete sa o sebe (oveľa) viac, ako by ste čakali! Buďte úprimní a otvorení a odpovede si pozrite až na konci testu. Postupujte pomaly, premyslite si odpoveď na každú otázku, vnímajte svoje vnútro a intuíciu - čo vám našepkáva? Buďte k sebe maximálne úprimní. Môžete si zobrať aj papier a pero (alebo si otvorte prázdny dokument v počítači) a svoje odpovede si zapíšte. A nezabúdajte - prvá odpoveď, ktorá vám napadne, je väčšinou tá SPRÁVNA.


I.

Zoraďte nasledujúcich 5 zvierat podľa toho, ako to cítite. Ktoré sú vám najsympatickejšie, ktoré menej a v akom poradí?

KRAVA, TIGER, OVCA, KÔŇ, PRASA

II.

Ku každému z nasledujúcich zvierat priraďte jeho vhodné slovo, ktorým ho opíšete.

PES, MAČKA, POTKAN, KÁVA, MORE

III.

Myslite na 5 ľudí, ktorí vás poznajú a sú pre vás dôležití. Ku každému z nich priraďte jednu z nasledujúcich farieb.

ŽLTÁ, ORANŽOVÁ, ČERVENÁ, BIELA, ZELENÁ


Hotovo? Ubezpečte sa, že vaše odpovede sú naozaj úprimné a vyjadrujú presne to, čo cítite. Teraz si môžete pozrieť výsledok.

I.

Toto poradie je odrazom vašich životných priorít.

Krava znamená KARIÉRU

Tiger znamená PÝCHU

Ovca znamená LÁSKU

Kôň znamená RODINU

Prasa znamená PENIAZE

II.

Slovo, ktorým ste opísali psa, naznačuje, aká je vaša osobnosť.

Opis mačky = taká je osobnosť vášho partnera.

Opis potkana = taká je osobnosť vášho nepriateľa.

Opis kávy = takto vnímate sex.

Opis mora = taký je váš život.

III.

Žltá = Niekto, na koho nikdy nezabudnete.

Oranžová = Niekto, koho považujete za svojho dobrého priateľa.

Červená = To ste asi tušili, červená symbolizuje človeka, ktorého skutočne milujete.

Biela = Vaša spriaznená duša.

Zelená = Niekto, na koho budete celý život s láskou spomínať.