Prejavy meteosenzitivity

• výraznejšia bolesť tých častí organizmu, v ktorých už raz prebehli zápalové zmeny
• melanchólia, frustrácia
• intenzívnejšia únava
• nespavosť alebo, naopak, výraznejšia ospalosť,
• podráždenosť
• nesústredenosť
• spomalené reakcie...

Všetky tieto problémy môžu byť znakom vážnej choroby, ale často ich majú na svedomí práve zmeny počasia. „Či môže ísť o meteosenzitivitu, dá sa orientačne zistiť s pomocou testu meteosenzitivity. Pre presné určenie diagnózy, samozrejme, treba absolvovať základné vyšetrenie u ošetrujúceho lekára, ktorý vylúči iné vážnejšie príčiny zdravotných problémov,“ vysvetľuje biometeorologička RNDr. Zlata Čabajová.

Test meteosenzitivity

Orientačný test poukazuje na príznaky, ktorými možno odlíšiť reakciu na počasie od prejavov chorôb zapríčinených inými podnetmi. Odpoveďou na týchto 7 otázok zistíte, či aj vy patríte k meteosenzitívnym osobám:

1. Zhoršil sa vám niekedy, zdanlivo bez príčiny, zdravotný stav?

2. Pozorovali ste pri zhoršení svojho zdravotného stavu podobné náhle zhoršenie u väčšieho počtu osôb?

3. Zhoršil sa váš zdravotný stav súčasne s náhlou zmenou počasia?

4. Zaznamenali ste pri zhoršení zdravotného stavu mnohotvárnosť a väčší počet symptómov, t. j. narušenie viacerých funkcií organizmu?

5. Trvali poruchy zdravotného stavu krátko?

6. Opakovali sa prejavy porúch vášho zdravotného stavu v rovnakej situácii?

7. Všimli ste si u seba v minulosti príznaky citlivosti na počasie?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali pozitívne, je veľká pravdepodobnosť, že citlivo reagujete na počasie a na jeho zmeny, čiže sa u vás prejavuje určitý stupeň meteosenzitivity.

Viac zaujímavých článkov nájdete v prílohe Nový Čas Zdravie, každý piatok v denníku Nový Čas!