Žene diagnostikovali štvrté štádium rakoviny čreva. Podľa štatistík by už teda teoreticky nemala ani žiť. Proti ochoreniu sa však rozhodla bojovať svojsky.