BARAN

Od každého očakáva, aby mu rovno do očí povedal svoj názor. Je priamy, otvorený a nevyhýba sa ani väčším konfliktom. Neznáša, keď sa ľudia vyhovárajú a pretvarujú. Baran by sa mal celý život vyhýbať Pannám a Váham, ktoré sa za každú cenu chcú vyhnúť konfliktom. Namiesto toho, aby Baranovi povedali pravdu, budú mu radšej klamať.

Tieto znamenia sa v živote neznesú a neustále si škodia.
Tieto znamenia sa v živote neznesú a neustále si škodia.
Zdroj: Shutterstock