Kým žijeme, na svet okolo seba a celý nekonečný vesmír sa dokážeme pozerať len cez akúsi hmlu. To, čo počujeme a vidíme, si nevieme prepojiť so životom po smrti. Svoje skúsenosti nedokážeme oddeliť od materiálneho sveta, na ktorý sme tak veľmi zvyknutí.

Keď naše fyzické telo prestane existovať, zrazu všetko uvidíme jasne a čisto. Zistíme, že v materiálnom svete sme existovali v akejsi amnézii. Po narodení sme zabudli na všetko, čo sme v sebe tam, na druhom brehu, mali. Ale príde čas, keď si všetky tieto veci jasne uvedomíme. Anjeli nám šepkajú, že sú to najmä tieto dôležité správy:

Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Zdroj: Shutterstock

1. Pozemský život nie je trestom za minulé životy

Život na zemi nikdy nie je následkom predchádzajúceho života, minulé hriechy sa do neho neprenášajú. Takto to nie je. Vesmír nefunguje podľa zákona "Oko za oko, zub za zub".

Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Zdroj: Shutterstock

2. VY ste si vybrali svoj život

Predtým, ako ste sa narodili do materiálneho sveta, ste si vytvorili podmienky a životnú cestu, ktorou vaša duša potrebuje prejsť. Toto však dovtedy, kým máte fyzické telo, nepochopíte. Ak si raz všetko uvedomíte, už v sebe nebudete nosiť žiadne otázky.

3. Uvedomíte si pravú hodnotu vecí

Keď raz budete odchádzať, uvedomíte si, na čom v živote naozaj záleží. Nebudete to vnímať len rozumom, budete to najmä cítiť. Dôležité bude len to, čo si vezmete so sebou. Zistíte, že všetko materiálne, čo tu nechávate, vám slúžilo len dočasne počas pozemského života.

Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Zdroj: Shutterstock

4. Život je krásny, aj v ťažkých obdobiach

Každý robí chyby a prechádza náročnými životnými skúškami. Aj tie najhoršie veci, ktoré sa stanú, nás majú niečo prospešné naučiť, niekam nás posunúť. Sú súčasťou plánu. Plánu našej duše.

5. Je zbytočné súdiť iných

Raz pochopíte, že nemalo žiadny zmysel odsudzovať iných aj seba, hodnotiť životné rozhodnutia, správanie. Takýto prístup nie je správny. Nikdy celkom nepochopíte pravé príčiny konania druhého človeka, neviete, aké má dôvody na to, že sa správa tak, ako sa správa. Nie vždy sa dostanete tak hlboko, aby ste videli celý obraz. Keby ste to dokázali, prestali by ste kritizovať a odsudzovať, hnevať sa. Netrápte sa, ak sa vám to nedarí. Sme len ľudia, omylní.

Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Zdroj: Shutterstock

6. Dobrý výsledok nie je vždy ten najlepší

Niektoré výsledky sú lepšie než tie druhé, ale každý výsledok je výsledok. Nie vždy sa treba pozerať na počet dosiahnutých percent, nie vždy záleží na tom, čo si myslia tí druhí. Niekedy je cesta oveľa dôležitejšia, než samotný výsledok. Aj neúspech nás niečo učí, niekam nás posúva. A práve vďaka neúspechu môže všetko dopadnúť najlepšie, ako sa len dá.

7. Najdôležitejšia zo všetkého je láska

Najdôležitejšia vec vo vesmíre, ktorá udržiava všetko na správnom mieste. Jej sila je nekonečná a bezhraničná. Kým žijeme tento náš pozemský život, ani nedokážeme presne pochopiť, čo všetko sa dá dosiahnuť vďaka láske. Ale raz to určite pochopíme.

Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Zdroj: Shutterstock

8. Smrť nie je zlá

Aj po smrti existuje život. Hoci pre tých, čo tu zostávajú, je odchod milovaného človeka veľmi ťažký, pre neho samotného to nebude zlá skúsenosť. Veď už predsa bude vedieť, že raz svojich blízkych opäť stretne a potom spolu zostanú už naveky. 

Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Tieto veci si uvedomíme až po smrti...
Zdroj: Shutterstock